DZIEDZICTWA I ZOMBIE. DLACZEGO NALEŻY WSPIERAĆ KRÓTKOTERMINOWE PROGNOZY ANALIZĄ ZJAWISK DŁUGOFALOWYCH

Greg Grzegorz LewIckI

Autor stwierdza, że praca Tuckera The Legacies of Totalitarnianism jest niezmiernie ważna dla studiów nad postkomunizmem w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dla historiozofii, która od czasów poheglowskich stroniła od holizmu. Zdaniem autora, Tucker trafnie identyfikuje ponadnarodowe składowe wspólnej tożsamości regionu, wynikające z tytułowych „dziedzictw” (procesów średnioterminowych wywodzących się z komunizmu). Badacz zauważa jednak, że nietrafność części prognoz Tuckera na podstawie jego własnej teorii wynika z nieuwzględnienia pewnych prawideł socjopsychologicznych i procesów długoterminowych.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
23 Lewicki [pdf] [679 KB]