The Last Day and Brexit: Delusions of Future Past

Justyna Jajszczok

Artykuł ma na celu ukazać, w jaki sposób tradycje science fiction, a przede wszystkim literatury inwazji, stanowią ideologiczne tło dla lektury The Last Day Andrew Hunter Murraya jako powieści o brexicie. Opierając się na niepokojących wizjach przyszłości, w których wróg czai się za każdym rogiem, a jedynym ratunkiem jest całkowita izolacja od świata, książka Murraya jest tu odczytywana jako brexitowe spełnienie marzeń, w których Brytania znów jest wielka, niezależna i niezanieczyszczona obcym elementem. Przywołując mity, które koncentrują się wyłącznie na chwale i wygodnie „zapominają” o ciemnych stronach imperium, powieść pokazuje, że fantazje przeszłości są tak odległe jak fantazje przyszłości, a utrata świata, którego nigdy nie było, staje się analogią do utraty planety, na której wciąż możliwe jest życie.

1014746/por.2021.3.11
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
11 Jajszczok [pdf] [100 KB]