Giving Space to the Tabooed Trauma: Sofia Taikon’s Testimony in Katitzi Z-1234 and Sofia Z-4515

Marina Ortrud M. Hertrampf
10.14746/por.2023.2.2
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
porownania.34.02.HERTRAMPF [pdf] [548 KB]