(Re)Examining Teenagers in Award-winning Australian Books for Young Readers

Margot Hillel

Australijska Rada Dziecięcej Książki przyznaje wyróżnienia młodym czytelnikom od 1946 roku. W kolejnych latach, respektując częściowo zmiany w czytelnictwie i koncepcjach dzieciństwa oraz uznając nowszą, zdefiniowaną kategorię „nastoletnich”, zasady nagradzania uległy poszerzeniu. Jednak przed wprowadzeniem kategorii starszych czytelników w 1982 roku istniało wiele uhonorowanych książek, które równie dobrze mogły pasować do tej kategorii. Niniejszy artykuł, analizując książki dla starszych czytelników opublikowane w latach 1972–2022, porównuje postawy Australijczyków wobec „dzieciństwa”. Akcentuje, że często czytane przez młodych ludzi materiały odzwierciedlają postawy społeczne, jak i je wzmacniają. Jakie dzieciństwo/młodzież jest przedstawiane, waloryzowane lub krytykowane w tych książkach i czy te aspekty uległy zmianie?

10.14746/por.2023.1.19
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
19.porownania.33.HILLEL [pdf] [224 KB]