Między reprezentacją a konstruktem dzieciństwa

Bernadetta Żynis

Artykuł odnosi się do książki Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, red. Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2022. To zbiorowa monografia poświęcona prezentacji obrazu/figury dziecka w literaturze fikcyjnej i intymistycznej, literaturze dla dorosłych i dla dzieci, a także w podręcznikach, w teatrze, fotografii, kartach gratulacyjnych, malarstwie. Sposób ukazywania dziecka w przestrzeni sztuki zmienia się. Współcześnie portrety dziecka wahają się między reprezentacją a konstrukcją jego obrazu, ale zdaje się przeważać przekonanie twórców i świadomość odbiorców, że każdej prezentacji jest bliżej do kreacji niż do „mimetycznego odwzorowania”. Autorzy prezentują szeroki wachlarz ujęć, co omawianą książkę czyni ciekawą lekturą.

10.14746/por.2023.1.24
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
24.porownania.33.ZYNIS [pdf] [275 KB]