Kazirodztwo bez kary, czyli "Wieloskórka" z pierwszego wydania zbioru "Kinder- und Hausmärchen" (1812) braci Grimm jako unikalny wariant typu ATU 510b

Eliza Pieciul-Karmińska

W artykule przenalizowano baśń „Wieloskórka” (niem. „Allerleirauh”) autorstwa braci Grimm w jej kształcie z roku 1812 w odniesieniu do źródeł oraz historii edycyjnej zbioru „Kinder- und Hausmärchen” (KHM). Wybór pierwszej wersji „Wieloskórki” wynika z faktu, że wyróżnia się ona szczególnym potraktowaniem problematyki kazirodztwa i jest unikatowym wariantem nie tylko na tle późniejszych edycji tej baśni, lecz również innych realizacji typu ATU 510b (np. takich autorów jak Strapa, Basile czy Perrault). Obecność motywu szczęśliwego małżeństwa ojca i córki w wersji z 1812 roku każe zapytać o przyczyny tak zaskakującego kształtu narracji, zwłaszcza że pierwsza wersja „Wieloskórki” często pomijana jest w większości filologicznych analiz na rzecz jej wersji ostatecznej z siódmego wydania KHM (1857).

10.14746/por.2023.1.4
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
04.porownania.33.PIECIUL KARMINSKA [pdf] [317 KB]