Early English Translations of Grimms’ “Children and Household Tales” as Children’s Literature

Isabel Kiani

Baśnie dla dzieci i dla domu (oryg. Kinder- und Hausmärchen, KHM) braci Grimm są nie tylko integralną częścią niemieckiej kultury, ale w ciągu ostatnich dwóch stuleci odniosły światowy sukces i zostały przetłumaczone na ponad sto języków. Część tych przekładów powstała jeszcze za życia braci Grimm. Zwłaszcza wydania angielskie mają znaczący wpływ na globalną recepcję KHM, gdyż baśnie te czytane są przede wszystkim w tłumaczeniach, a nie w języku oryginału. Wielu czytelników KHM nie zdaje sobie jednak z sprawy z tego, że obcuje z przekładem. Tymczasem tłumaczenia nie są tożsame z oryginałem i podlegają różnym czynnikom, takim jak tradycja przekładu, kultura docelowa czy własne pomysły tłumacza. Niniejszy artykuł pokazuje, w jaki sposób i dlaczego oryginalne baśnie Grimmów we wczesnych przekładach na język angielski zostały dostosowane do potrzeb odbiorcy dziecięcego.

DOI: 10.14746/por.2023.1.3
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
03.porownania.33.KIANI [pdf] [329 KB]