Zoo-integracje. Śladem Bydlęcego brzemienia Sunaury Taylor

Anita Jarzyna

Artykuł stanowi kontekstowe omówienie pionierskiej książki Sunaury Taylor Bydlęce brzemię. Wyzwolenie ludzi z niepełnosprawnościami i zwierząt, poświęconej paralelnej krytyce antropocentryzmu i ableizmu jako dwu zazębiających i wspierających się systemów opresji. W recenzji zwrócono uwagę na perspektywy (krytycznego) wykorzystania tez amerykańskiej badaczki w studiach literaturoznawczych, wskazane zostały przykłady konkretnych utworów, zasługujących na reinterpretacje w tak zakreślonych ramach.

10.14746/por.2022.2.19
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
porownania.32.19.JARZYNA [pdf] [186 KB]