Słupskie dyskursy migracyjne. Konteksty literaturoznawcze i teatralne

Anna Sobiecka

Artykuł prezentuje narracje migracyjne (założycielskie i tożsamościowe) kulturowej przestrzeni miasta Słupska oraz ich konteksty teatralne. Punktem wyjścia staje się analiza porównawcza mikrohistorii lokalnych zapisanych w tekstach dokumentu osobistego: nieopublikowanych dotąd Wspomnieniach pierwszych słupszczan i opublikowanych wspomnieniach słupskich osadników Mój nowy dom (2009). Przykłady lokalnych narracji migracyjnych skonfrontowane zostają z ustaleniami teoretycznoliterackimi w zakresie literackich świadectw dyskursu tożsamościowego i memorialnego.

10.14746/por.2022.2.9
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
porownania.32.09.SOBIECKA [pdf] [221 KB]