Pierwsza i ostatnia emigracja. Próba porównania

Mieczysław Dąbrowski

Artykuł jest próbą opisu i porównania pierwszej fali emigracji zarobkowej z końca XIX wieku i podobnej do niej drugiej fali z końca XX wieku, wzmocnionej w 2004 roku przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz wskazania różnic i podobieństw między nimi. Pierwsza fala została opisana przez ważnych pisarzy pozytywistycznych, druga przez samą siebie. Na podstawie tych tekstów autor bada takie kategorie, jak patriotyzm, ksenofobia, religijność, obyczajowość, język itp.

10.14746/por.2022.2.2
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
porownania.32.02.DABROWSKI [pdf] [209 KB]