The Image of the Czech Past in the Contemporary Docudrama

Aleš Merenus, Marek Lollok

Artykuł ma na celu uchwycenie, opis i analizę sposobów przenikania materiałów dokumentalnych do struktury, a tym samym również do świata fikcyjnego współczesnych tekstów dramatycznych. Na wybranych przykładach przedstawia kilka typów czeskiego „dokudramatu”, od sztuk o charakterze biograficznym, poprzez tzw. tribunal drama aż po kolaże sceniczne. Wspólnym mianownikiem tych tekstów jest zamiar autora, by wywołać u odbiorcy wrażenie autentyczności, celem zaś nowa interpretacja wydarzeń historycznych, ewentualnie przedstawienie lub rehabilitacja określonej postaci historycznej. Ambicją twórców jest kształtowanie na nowo pamięci zbiorowej i czeskiej tożsamości narodowej w obrębie środkowoeuropejskiej przestrzeni kulturowej.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
06 Merenus Lollok [pdf] [230 KB]