The Figure of Ophelia in Expressionist Poetry: German and Czech Comparison

Radek Malý

Artykuł dotyczy interpretacji postaci Ofelii w czeskiej poezji współczesnej w porównaniu z poezją europejskiego ekspresjonizmu. Estetyka obrazu śmierci Ofelii z dramatu Hamlet Szekspira wpłynęła na literaturę tego okresu i ją zainspirowała. Wpływ ten wyraziście odzwierciedlił się w poezji ekspresjonizmu niemieckiego, szczególnie w twórczości Georga Heyma, Gottfrieda Benna i Georga Trakla. Czescy poeci, którzy prezentowali to zjawisko w duchu ekspresjonizmu, to Jan Skácel, Vladimír Holan i Jiří Orten. Studium rozpatruje tę twórczość z punktu widzenia kompleksu Ofelii zdefiniowanego przez Gastona Bachelarda.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
10 Maly [pdf] [172 KB]