Temporalities—Technologies—Transgressions: On Contemporary Slovak Poetry

Ivana Hostová

W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci, naznaczonych w krajach Europy Środkowej ich nagłym przemieszczeniem na mapie geopolitycznej, słowackie przestrzenie społeczne i kulturowe w wielkim pośpiechu i chaosie weszły w uwarunkowaną lokalnie relację z postmodernizmem i, mniej więcej w tym samym czasie, wkroczyły do współczesności. Przeskok do teraźniejszości wywołał nieodzownie transkulturowe sposoby istnienia, w których globalny obieg informacji, mód i stylów buduje istotną część indywidualnych tożsamości. Na podstawie koncepcji historycznej współczesności autorstwa Petera Osborne’a (2013, 2018) artykuł pokrótce wymienia zmiany, które część słowackiej poezji, charakteryzowaną przez osborniańską współczesność, dotknęły w ostatnich trzydziestu latach.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
16 Hostova [pdf] [141 KB]