Hungarian Stories of the Regime Change: Voices and Perspectives

Imre József Balázs

Narracje o zmianie ustroju w literaturze węgierskiej zyskały nowy charakter około 2010 r., po dwóch dziesięcioleciach postkomunizmu. Artykuł analizuje strategie narracyjne powieści przedstawiających ten temat, pokazując ich tendencję do przyjmowania mikrohistorycznego punktu widzenia. Omówione zostały również powieści napisane przez autorów wywodzących się z mniejszości etnicznych, takich jak Ádám Bodor, Andrea Tompa, Sándor Zsigmond Papp, Zsolt Láng, którzy w swojej prozie opisują dramatyczną zmianę ustroju, jaka miała miejsce w Rumunii w 1989 r.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
07 Balazs [pdf] [149 KB]