Contemporary Hungarian Women’s Writing and Cosmopolitanism

Ágnes Györke

Artykuł bada współczesne węgierskie pisarstwo kobiece w kontekście kosmopolitycznego feminizmu. Analizie poddano trzy utwory: Finnugor vampire Noémi Szécsi, Trans Noémi Kiss oraz Világító testek: 100 kis Budapest Erdős Virág. Utwory te czytam jako przykłady zaangażowania kosmopolitycznego feminizmu w przestrzeń miejską. W przeciwieństwie do kantowskiej koncepcji kosmopolityzmu, krytykowanej za nieuwzględnianie doświadczeń poszczególnych grup społecznych i regionów geograficznych, kosmopolityczny feminizm koncentruje się na tym, co lokalne i ucieleśnione. Omawiane dzieła dotyczą przekraczania granic pod względem zarówno formy, jak i treści, a jednocześnie angażują się w powszednie, afektywne aspekty codziennego życia w przestrzeni miejskiej. Ów kosmopolityczny feminizm kwestionuje zaściankowe, ciężkie, narodowe tradycje literackie i wskazuje na wyraźną linię estetyki feministycznej we współczesnej literaturze węgierskiej.

 

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
12 Gyorke [pdf] [145 KB]