DYBUK ALBO ŻYDOWSKA (NIE)OBECNOŚĆ W HUMANIU

Alina Molisak

W artykule omawiam funkcjonowanie pamięci i (nie)obecności żydowskiej w przestrzeni współczesnego Humania. Przedmiotem moich rozważań jest zarówno film Krzysztofa Kopczyńskiego pt. „Dybuk. Rzecz o wędrówcedusz”, jak i książka dwojga autorów (Kopczyński, Sajewicz) zatytułowana „Dybuk. Opowieść o nieważności świata”. Analizuję przy tym różne formuły pamięci oraz rozmaite sposoby artykulacji tożsamości tak żydowskiej (chasydzkiej), jak i ukraińskiej.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
10 Molisak [pdf] [733 KB]