ANATOMIA POSTTOTALITARYZMU

Michał Kwiecień

Celem niniejszego artykułu jest krytyczna analiza głównych tez książki Aviezera Tuckera The Legacies of Totalitarianism. A Theoretical Framework. Poglądy Tuckera na transformację ustrojową w Europie Środkowej i Wschodniej autor konfrontuje ze stanowiskami Janine J. Wedel, Andrzeja Zybertowicza i Krzysztofa Brzechczyna.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
21 Kwiecien [pdf] [690 KB]