GONZO UWIKŁANE, PRZEMOC PRZEDSTAWIENIA ORAZ MOZAIKA FANTAZMATÓW NARODOWYCH, CZYLI O „UKRAIŃSKIEJ TRYLOGII” ZIEMOWITA SZCZERKA

Ryszard KupIdura

Celem niniejszego tekstu jest analiza trzech książek Ziemowita Szczerka: Przyjdzie Mordor i nas zje (2013), Tatuażu z tryzubem (2015) oraz Międzymorza (2017), które ze względu na obecność w nich tematów związanych ze wschodnim sąsiadem Polski autor artykułu łączy umownie w „ukraińską trylogię”. Wśród podjętych w tekście problemów badawczych znalazły się m.in.: kwestia genologicznego statusu twórczości Szczerka, pytania o implikacje, które niesie za sobą pisanie reportaży na temat kraju o wieloletniej i złożonej historii stosunków kolonialnych z krajem, z którego pochodzi sam pisarz, czy wreszcie próba spojrzenia na ukraińską sytuację z ponadregionalnej perspektywy.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
06 Kupidura [pdf] [718 KB]