OŚWIĘCIM, TANI CHLEB I ZIEMNIAKI W RANACH. POLSKA OCZAMI CHIŃSKICH POETÓW

Joanna Krenz

Artykuł stanowi analizę obrazów Polski we współczesnej poezji chińskiej. Autorka kreśli początki poetyckiego dialogu między Chinami a Polską, przypadające na pierwsze lata XX wieku, oraz przebieg owego dialogu do końca lat osiemdziesiątych, by następnie skupić się na trzech utworach napisanych po 1989 roku: Oświęcim, wiosna i zmartwychwstanie Yi Pinga, Na granicy niemiecko-polskiej Wang Jiaxina oraz Wierszach z Polski Lei Pingyanga. Refleksja koncentruje się nie tyle na tym, jak przedstawiają Polskę poeci chińscy, ile na tym, co obrazy te mówią o nich samych i rzeczywistości kulturowej, z której się wywodzą. Esej ukazuje Polskę jako alternatywną przestrzeń, w której autorzy z Kraju Środka mogą swobodnie podjąć dyskusję z własną historią i tradycją, dokonując rozrachunku z błędami, mitami i utopiami przeszłości.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
17 Krenz [pdf] [736 KB]