«ПОЛЬСКИЙ ЭЛЕМЕНТ» В КОЛОНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ И РАННЕСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Natalia Suvorova

W artykule na podstawie dokumentacji biurowej i źródeł pochodzenia osobistego autor ujawnia „polski element” w kolonizacyjnych instytucjach późnej imperialnej i wczesnej sowieckiej Rosji. Biorąc pod uwagę cechy jakościowe szerszej grupy – ekspertów kolonizacyjnych, autorka podejmuje próbę ujawnienia różnych dodatkowych czynników kształtowania się hierarchii tożsamości w grupie, oprócz polityki państwa i właściwych preferencji narodowych. Typologizacja w połączeniu z analizą biografii zawodowych urzędników polskiego pochodzenia pozwala zrekonstruować indywidualne cechy społeczno-kulturowe grupy, w tym uczucia społeczno-polityczne, charakter edukacji, choroby zawodowe itp.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
20 Suvorova [pdf] [270 KB]