OPOWIEŚCIOWY WZÓR PRZEZNACZENIA BOHATERÓW

Mariana Čechová

Wynikiem analizy baśniowych typów 461 i 930 („protegowany losu“) jest określenie ich tematyczno-motywicznych przejawów w kontekście europejskich i azjatyckich tradycji literackich, które mają międzykulturową „ważność”. Niezmiennym semantemem wszystkich wymienionych mitycznych, baśniowych czy legendowych opowieści jest nieudana próba zabicia przez wysoko postawionego, posiadającego władzę mężczyznę tego, kto według przepowiedni czy wróżby ma stać się jego następcą. Integralną częścią tego odwiecznego, starego motywu są – w wielu przypadkach – także znane motywy biblijne, jak na przykład prześladowanie niemowlęcia, znaki z nieba czy spełnienie przepowiedni.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
16 Cechova [pdf] [413 KB]