TRANSLATION AS A KEY AND A MIRROR: RECEPTION OF SERBIAN LITERATURE IN TODAY’S UKRAINE

Alla Tatarenko

Celem artykułu jest określenie głównych tendencji w prezentacji literatury serbskiej w Ukrainie w ciągu ostatnich dwudziestu lat, prześledzenie środków i sposobów formowania korpusu przetłumaczonej literatury serbskiej, określenie czynników wywierających wpływ na recepcję piśmiennictwa serbskiego w Ukrainie, również zmian zachodzących w działalności tłumaczeniowej, strategiach wydawniczych, formach prezentacji przetłumaczonych wydań. Przekład w tym należy traktować jako klucz do zrozumienia innego narodu, jako klucz do identyfikacji i jednocześnie jako zwierciadło, w którym czytelnik widzi nie tylko odbicie Innego, ale też szuka własnej twarzy.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
10 Tatarenko [pdf] [265 KB]