Wolność pod kluczem: Modele nadzorowania i karania męskości w powieściach Jeana Geneta i Davida Albahariego

Igor Peršić

Nawiązując do idei zawartych w dziele Michela Foucaulta ,autor na przykładzie dwóch powieści:  francuskiego autora Jeana Geneta oraz  serbskiego pisarza Davida Albahariego, analizuje sposób manifestowania się represyjnych systemów nadzorowania i karania ze szczególnym uwzględnieniem kwestii . Ponadto w artykule poruszony został problem figury męskiej przyjaźni lub bratocentryzmu (androcentryzmu), która – zgodnie z rozpoznaniami Jacques’a Derridy zawartymi w książce  – jako filar zachodnich systemów filozoficznych wyklucza przyjaźń heteroseksualną lub kobiecą.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
07 Igor Persic [pdf] [231 KB]