Czytając Alicję w Krainie Czarów Lewisa Carrolla w surrealistycznym zwierciadle Anthony’ego Browne’a

Magdalena Sikorska

Artykuł analizuje ilustracje Anthony’ego Browne’a do powieści Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów. Browne, bardzo silnie nawiązując do malarstwa nurtu surrealizmu (zwłaszcza do twórczości René Magritte’a), wydobywa z powieści Carrolla jej surrealistyczny charakter. Poczynając od wykorzystania złudzeń i gier optycznych, aż po dogłębną analizę pułapek związanych w tradycjami postrzegania wzrokowego, ukazuje powinowactwo pomiędzy Alicją i tym nurtem w sztuce zarówno w warstwie formalnej (językowej), jak i społecznej (swoboda działania jednostki, relacje międzyludzkie).

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
15 Magdalena Sikorska [pdf] [187 KB]