Under Irish and Foreign Skies: Home, Migration and Regrexit

Bożena Kucała

Artykuł analizuje literackie refleksje na temat procesu migracji z Irlandii i do Irlandii w wybranych współczesnych opowiadaniach i wierszach. "Changing Skies" (2014), antologia opowiadań autorstwa irlandzkich pisarzy z Manchesteru, przedstawia szerokie spektrum doświadczeń irlandzkich migrantów. Choć tradycyjnie postrzegana jako źródło fal emigracji, Irlandia ostatnio sama stała się celem dla tysięcy przybyszów. Druga część artykułu omawia kwestie domu, tożsamości i migracji w dwóch pokrewnych zbiorach poezji reprezentujących twórczość zagranicznych pisarzy osiadłych w Irlandii. Końcową część stanowi przegląd wybranych opinii irlandzkich pisarzy na temat Brexitu, który wymusza przedefiniowanie pojęć migracji, domu i tożsamości zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii i wywołuje wśród irlandzkiej społeczności ubolewanie, że tendencje do większej różnorodności i mobilności zostały zahamowane.

1014746/por.2021.3.6
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
06 Kucala [pdf] [122 KB]