Travelling Europe, Travelling through Crisis: Disintegrated Journeys in Dorota Masłowska’s A Couple of Poor, Polish-Speaking Romanians and Zinnie Harris’s How To Hold Your Breath

Michał Lachmann

Artykuł ukazuje społeczną, polityczną i etyczną dezintegrację koncepcji wspólnej Europy na przykładzie dwóch dramatów opowiadających historie geograficznej i tożsamościowej migracji Europejczyków. Sztuka Zinnie Harris przedstawia podróż z Wielkiej Brytanii do Aleksandrii, której towarzyszy finansowy i instytucjonalny upadek europejskich struktur państwowych. W dramacie Masłowskiej ukazana zostaje historia dwóch podróżujących osób, które straciły zarówno tożsamość, jak i kontrolę nad własnym losem i kierunkiem podróży. W obu utworach Europa jawi się jako miejsce alienacji, jako wspólnota poszukująca tożsamości i doświadczająca wykluczenia. Autorki opowiadają o kryzysie tożsamości, który widoczny był w okresie przed brexitem, a który obecnie stanowi główne wyzwanie kontynentu poszukującego nowej idei wspólnotowej.

1014746/por.2021.3.8
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
08 Lachman [pdf] [144 KB]