The Crisis of Brexit and Other Socio-Cultural Aspects of Silencing the Past through the Example of Anna Burns’ "Milkman"

Marta Frątczak-Dąbrowska; Joanna Jarząb-Napierała

Niniejszy artykuł przygląda się systemowemu uciszaniu przeszłości, które odegrało ważną rolę w dyskursie brexitu, a było szczególnie widoczne w odniesieniu do kwestiigranicy irlandzkiej. Artykuł ma charakter porównawczy i skupia się na zjawisku społeczno-kulturowej amnezji widocznej zarówno po brytyjskiej, jak i po północnoirlandzkiej stronie. W artykule używany jest termin postkolonialnej melancholii Paula Gilroya, a opracowanie pokazuje, jak wybielanie brytyjskiej imperialnej historii, które stało się częścią narracji głównego nurtu w dyskursie brexitu, spotyka się z północnoirlandzką postkolonialną amnezją rozumianą jako instytucjonalne wyparcie trudnej pamięci o północnoirlandzkim doświadczeniu kolonizacji i przemocy. Artykuł prezentuje, na przykładzie książki Anny Burns pod tytułem "Milkman" (2018), jak wspomniane wyżej zjawiska odbijają się w literaturze oraz definiują jej społeczno-kulturowe znaczenie. Ilustruje także, w jaki sposób kształtują one odbiór powieści, która dotyka bieżących problemów społeczno politycznych.

1014746/por.2021.3.12
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
12 Fratczak Dabrowska Jarzab Napierala [pdf] [103 KB]