“Some Corner of a Foreign Field That Is [Not] For Ever England”: Brexit and Poetry

Wojciech Klepuszewski

Chociaż porównanie referendum z 2016 roku o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do I wojny światowej wydawałoby się absurdalne, te dwa okresy mają ze sobą coś wspólnego. Wynika to z faktu, iż okres lat 1914–1918 wywołał lawinę poezji tworzonej nie tylko przez uznanych poetów, ale także przez tysiące zwyczajnych Brytyjczyków, dla których poezja była sposobem na wyrażenie własnych emocji. W podobny sposób okres po referendum spowodował masową reakcję zwykłych obywateli. Prezentowany artykuł podejmuje próbę przyjrzenia się temu, jak raz jeszcze Brytyjczycy wykorzystują poezję do wyrażenia swoich obaw i frustracji.

1014746/por.2021.3.10
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
10 Klepuszewski [pdf] [103 KB]