Brexit on Stage: Two Verbatim Projects in Progress

Ewa Kłębowska-Ławniczak

Artykuł poświęcony jest analizie dwóch projektów teatralnych zrealizowanych pod auspicjami instytucji narodowych – Teatru Narodowego oraz „Guardiana” we współpracy z zespołem Headlong. Celem projektodawców była analiza aktualnej sytuacji społecznej w Wielkiej Brytanii po referendum, a projekty powstały w odpowiedzi na zarzuty dotyczące utraty więzi ze społeczeństwem. Obie inicjatywy oparto na metodach stosowanych przez „teatr na faktach”, przyjmując z różną konsekwencją metody badań terenowych i tworząc archiwa wypowiedzi. Badano głównie polaryzację oraz brak zaufania społecznego. Artykuł skupia się na analizie zróżnicowanych efektów, jakie obserwujemy w Brexit Shorts oraz My Country. Efekty te, znacząco różne, prowadzą ku próbie zarówno społecznego pojednania, jak i niezamierzonego lecz wyraźnego populizmu

1014746/por.2021.3.5
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
05 Keblowska Lawniczak [pdf] [140 KB]