Are We In This Together?: The Polarisation of the British Society and the Marginalisation of Otherness in Ali Smith’s Seasonal Quartet

Tomasz Dobrogoszcz

Tetralogia Ali Smith inspirowana porami roku – Jesień, Zima, Wiosna, Lato – została napisana i opublikowana w ekspresowym tempie, pomiędzy referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku a ostatecznym opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię w roku 2020. Artykuł analizuje sposoby literackiego przedstawienia brexitu w powieściach Smith, skupiając się na wyznacznikach ukazanego przez pisarkę niepokojącego procesu kulturowego oraz drastycznych zmianach zachodzących w brytyjskim społeczeństwie. W tekście dokonuję przeglądu czynników psychologicznych powodujących polaryzację narodu brytyjskiego oraz badam, w jaki sposób proza Smith ukazuje wpływ populistycznej propagandy zagrożenia na marginalizację Inności. Wykorzystując nomadyczną teorię podmiotu sformułowaną przez Rosi Braidotti, omawiam strategie literackie wykorzystane przez autorkę do ukazania zarówno manipulacyjnego potencjału postprawdy i zinstytucjonalizowanej brytyjskiej ksenofobii, jak i działań osób, które się im przeciwstawiają.

1014746/por.2021.3.9
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
09 Dobrogoszcz [pdf] [146 KB]