Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska – dr hab. prof. UAM, pracuje w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu IFP UAM, zaangażowana w prace Zespołu ds. Badań nad Kulturą i Literaturą dla Dzieci UAM, badaczka literatury polskiej XX wieku, autorka prac dotyczących polskiej poezji dwudziestowiecznej (m. in. monografii Tradycja, rzecz osobista na temat twórczości Juliana Przybosia oraz części poświęconej poezji dla dzieci w tomie Stulecie poetek) i twórczości dla dzieci (publikowała na temat Danuty Wawiłow, Joanny Mueller, Anny Podczaszy, Ewy Szelburg-Zarembiny, Doroty Terakowskiej, Cezarego Harasimiowicza, Rafała Witka). Obecnie bada kreację odbiorcy w najnowszej polskiej poezji dla dzieci.

E-mail:
agak@amu.edu.pl
ORCID:
0000–0002–5178–631X
Article Title Type Size
06 Kwiatkowska [pdf] [217 KB]