Witold Sadowski

Witold Sadowski – prof., literaturoznawca, pracownik naukowy Wydziału Poloni- styki Uniwersytetu Warszawskiego, autor publikacji na temat historii i teorii wiersza, genologii, związków między literaturą a sztukami plastycznymi, twórczości poetów polskich (współczesnych i dawniejszych) oraz form religijnych w poezji europej- skiej. Opublikował między innymi książki: Europejski wiersz litanijny. W innej czasoprzestrzeni (2018), Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku (2011), Wiersz wolny jako tekst graficzny (2004), Tekst graficzny Białoszewskiego (1999).

E-mail:
sadowski@uw.edu.pl
ORCID:
0000–0002–9816–0111
Article Title Type Size
07 Sadowski [pdf] [1.8 MB]