Oczywistość wykluczenia? Obrazy Romów w czeskiej literaturze najnowszej. 

Anna Gawarecka
Drukuj

Martin Šmaus, Zdeněk Šmíd i Zdeněk Zapletal należą do grona tych czeskch pisarzy, którzy w swych dziełach liteackich komentują i diagnozują sytuację mniejszości społecznych, narodowych i etnicznych w czeskiej współczesnej rzeczywistości. Dyskryminacja Romów staje się w powieściach tych autorów przedmiotem reprezentacji oraz, z innej strony patrząc, stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów zbiorowego wykluczenia. Wszyscy wymienieni prozaicy próbują wyrażać cudzy punkt widzenia, co oznacza, że w swych tekstach wykorzystują narracyjne sygnały empatycznego zaangażowania.


Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Porownania_21_2_2017_10_Gawarecka.pdf)Porownania_21_2_2017_10_Gawarecka.pdf 207 Kb