Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start
„Porównania” nr 22


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
1 Autorzy Administrator
2 Recenzje Ewa Pogonowska, Małgorzata Praczyk
3 O NIEKTÓRYCH ASPEKTACH TRADYCJI CZYTANIA I PRZEKŁADANIA LITERATURY DLA DZIECI. NA KANWIE RECENZJI KSIĄŻKI JOANNY DYBIEC- -GAJER, ZŁOTA RÓŻDŻKA – OD KSIĄŻKI DLA DZIECI PO DRESZCZOWIEC RACZEJ DLA DOROSŁYCH Eliza Pieciul-Karmińska
4 PAŃSTWO I GRANICE ETNICZNE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ SYBERII Zbigniew Szmyt
5 «ПОЛЬСКИЙ ЭЛЕМЕНТ» В КОЛОНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ И РАННЕСОВЕТСКОЙ РОССИИ Natalia Suvorova
6 ПОЛЯКИ В ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. Vladimir G. Datsyshen
7 5 DYWIZJA SYBERYJSKA W PUBLICYSTYCE „SYBIRAKA” Zbigniew Kopeć
8 TREST AKO ČINITEĽ HRDINOVEJ TRANSFORMÁCIE V ARCINARATÍVOCH Nikola Danišová
9 OPOWIEŚCIOWY WZÓR PRZEZNACZENIA BOHATERÓW Mariana Čechová
10 IKONIZÁCIA STRÁDANIA V ORIENTÁLNOM ARCINARATÍVE1 (NA KOMPARATÍVNOM POZADÍ ZÁPADNÝCH PRAPRÍBEHOV) Ľubomír Plesník
11 CZTERY PRZEKŁADY WIERSZA VIRTUE GEORGE’A HERBERTA NA JĘZYK POLSKI. ANALIZA PORÓWNAWCZA Michał Banaszak
12 „STRACH” W KOMEDII NIKOŁAJA RUDKOWSKIEGO DOŻYĆ DO PREMIERY I JEJ TŁUMACZENIU NA JĘZYK POLSKI Natalia Rusiecka
13 LUDO-ŻERCY DOBRO-CZYŃCY. KARL KRAUS I ELFRIEDE JELINEK Monika Szczepaniak
14 „JEGO ANTYCYPACJA PIECZOŁOWICIE ZAPLANOWANEGO ŻYCIA PO KATASTROFIE DOWODZI POSIADANIA PERSPEKTYWY”1 – TOPONIMY W POWIEŚCI GÜNTERA GRASSA DIE RÄTTIN JAKO PROBLEM PRZEKŁADOZNAWCZY I LITERATUROZNAWCZY Joanna Kubaszczyk
15 TRANSLATION AS A KEY AND A MIRROR: RECEPTION OF SERBIAN LITERATURE IN TODAY’S UKRAINE Alla Tatarenko
16 DLACZEGO TADEUSZ RÓŻEWICZ PRZETŁUMACZYŁ PIERŚCIEŃ DRAGUTINA TADIJANOVICIA? (O AUTORZE NIEPOKOJU JAKO TŁUMACZU LIRYKI SERBSKIEJ I CHORWACKIEJ) Agata Stankowska
17 VIELSTIMMIGE JÜDISCHE ERZÄHLUNGEN IN DER ZEITGENÖSSISCHEN POLNISCHEN LITERATUR Hans-Christian Trepte, Iris Tabea Bauer
18 ODA O URNIE GRECKIEJ I MARMUR- -BIAŁY W KONTEKŚCIE POGLĄDÓW ESTETYCZNYCH JOHNA KEATSA I CYPRIANA KAMILA NORWIDA Edyta Żyrek-Horodyska
19 TERMINOLOGICZNE KONFUZJE WOKÓŁ ZAGADNIENIA RELACJI WERBALNO-WIZUALNYCH: EKFRAZA A INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, INTERMEDIALNOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ, IKONICZNOŚĆ Rozalia Słodczyk
20 NEOPOGANIZM JAKO ZAGADNIENIE POSTKOLONIALNE. KONTEKST POLSKI Tomasz Nakoneczny
 
Strona 1 z 2

PolskiEnglish