Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Archiwum „Porównania", nr 13/2013
"Porównania" nr 13


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
1 Spis treści Redakcja
2 Wstęp Emilia Kledzik
3 Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej? Możliwe trajektorie podróży. Dorota Kołodziejczyk
4 Kosmopolityzm i lokalność w literaturze światowej (przeł. Dorota Kołodziejczyk) Neil Lazarus
5 Inny kolonializm. O możliwości zaaplikowania metodologii postkolonialnej do studiów nad Europą postkomunistyczną Mykola Riabchuk
6 Powstawanie sytuacji postkolonialnej: czasopisma polskiego drugiego obiegu, problem Europy i kwestia wschodnich sąsiadów Polski Rüdiger Ritter
7 Akademicki kolonializm. Sytuacja holocaust studies w Polsce. Paweł Wolski
8 Bolesław Prus czyta Bourgeta. Emancypacja, spirytyzm i teoria powieści. Marcin Jauksz
9 Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi. Mieczysław Dąbrowski
10 Ironia i nostalgia. O twórczości Michała Witkowskiego. Agnieszka Czyżak
11 Hanna Gosk, Kto ty jesteś? Polak mały…” Transformacja znaczenia pojęć: „obcy”, „ojczyzna” w prozie polskiej po roku 1989. Hanna Gosk
12 Necessary fictions w polskiej prozie po 1989 roku. Emilia Kledzik
13 Ironiczny i nostalgiczny wizerunek lat sześćdziesiątych na Węgrzech w filmie Lalunie (Csinibaba, 1997) Pétera Tímára. Grzegorz Bubak
14 Czy możliwe jest dzisiaj w Polsce kino kolonialne? Przypadek Pani z Ukrainy Pawła Łozińskiego. Dobrochna Dabert
15 Siedmiogród we współczesnym filmie węgierskim. Figury (auto)kolonizacji Aleksandra Muga
16 Orient w fabularnym polskim filmie powojennym. Rekonesans. Jacek Nowakowski
17 Konflikt o zabytki i miejsca pamięci, czyli o nowo-starym postrzeganiu przeszłości w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Jakub Lewicki
18 Wykorzenienie i osadzenie. Dramat zmiennych granic w polskim teatrze współczesnym. Piotr Dobrowolski
19 Recenzje Bartłomiej Krupa
20 Omówienia Hanna Ciszek, Kinga Piotrowiak-Junkiert
21 Autorzy "Porównań" Redakcja
 

PolskiEnglish