Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start
„Porównania” nr 9/2011


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
1 Autorzy "Porównań" Redakcja
2 Spis treści Redakcja
3 Omówienia, przeglądy .Wolfgang Schlott, Viktória Szathmáry-Kellermann
4 Recenzje Barbara Sienkiewicz, Jacek Wachowski, Agata Popęda, Karolina Korcz, Oksana Weretiuk, Dagmara Nowacka
5 Znajomość języka polskiego a integracja Romów w polsce – zarys problemu Grzelak, Joanna Kledzik, Emilia
6 Co wiemy o naszych bratankach? Przyjaźń polsko-węgierska dziś. Dziemian, Katarzyna
7 Literaci skupieni wokół węgierskiego czasopisma „Nyugat” a język międzynarodowy. Rátkai, Árpád
8 Rewolucja i pustka. Tekstualizacja tradycji w "Małym palcu Buddy" Wiktora Pielewina Nakoneczny, Tomasz
9 Súčasná bieloruská poézia. Filozofia a politika. Tradícia a inovácia Džundová, Ivana
10 Satyryczna ukraińska prasa w Galicji wobec sporów religijnych (druga połowa wieku XIX – początek wieku XX) Iżewski, Artur
11 Najmłodsza literatura polska na węgrzech, czyli dlaczego nie czytamy Chutnik? Szathmáry-Kellermann, Viktória
12 Obraz Polski i polaków w węgierskich filmach fabularnych powstałych po zmianie systemu Bubak, Grzegorz
13 Środkowoeuropejskie warianty „dramatu misterium” w świetle dramaturgii Pétera Nádasa i Jerzego Grotowskiego Gizińska, Csilla
14 Węgierski epizod w życiu i twórczości Jerzego Stempowskiego Pálfalvi, Lajos
15 Stredoeurópske súvislosti v slovenskej romantickej historickej próze Káša, Peter
16 Fryderyk Chopin v české poezii Martinek, Libor
17 Polsko-węgierska wspólnota świętych znaczenia odbite w witrażach Janiec-Nyitrai, Agnieszka
18 Początkowa faza peregrynacji synów Wazula po dworach Europy Środkowo-Wschodniej Morgiel, Krzysztof
19 Wielkie Morawy podstawą środkowoeuropejskiej pamięci historycznej Grzesik, Ryszard
20 Koncepcja Europy Środkowej w kontekstach słowiańsko-węgierskich Zelenka, Miloš
 
Strona 1 z 2

PolskiEnglish