Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Archiwum „Porównania”, nr 4/2007
„Porównania”, nr 4/2007


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
1 Komparatystyka na rozdrożu? Kuziak, Michał
2 Zarys metody pragmatycznej w badaniach porównawczych Wiśniewska, Lidia
3 Metaporównanie. Komparatystyka jako system zwrotny Wolski, Paweł
4 Kulturoznawstwo porównawcze Stevena Tötösy'ego w kontekście środkowoeuropejskim Lisiak, Agata
5 Czeska i słowacka tradycja międzyliterackości w kontekście współczesnej komparatystyki (założenia i źródła ideowe chrestomatii "Koncepcja międzyliterackości w literaturoznawstwie porównawczym") Zelenka, Miloš
6 Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński Gundurowa, Tamara
7 Rosyjska tożsamość narodowa wobec modernizacji literatury Nakoneczny, Tomasz
8 Metafora transcendentalna jako zgłębienie rzeczywistości Kuzmina, Irina
9 Rekonstrukcje i dekstrukcje historii w polskim kinie po 1989 Dabert, Dobrochna
10 Polska komedia filmowa po 1989 roku wobec wielkich mitów i grzechów przeszłości Talarczyk-Gubała, Monika
11 O przezwyciężaniu socjalistycznej przeszłości NRD oraz "przełomu" w filmie niemieckim Trepte, Hans-Christian
12 Ukraińskie kino lat 90. XX wieku w poszukiwaniu tożsamości narodowej Matusiak, Agnieszka
13 Rumuńska melancholia - refleksja o kinie rumuńskim po roku 1989 Kulig, Agnieszka
14 Dwa spojrzenia wstecz. Komunizm w rumuńskiej refleksji filmowej Bartnicka, Iwona
15 O nowym historycznoliterackim paradygmacie, historii, kanonie i badaczach literatury Janoušek, Pavel
16 Danieli Hodrovej mit i poetyka miasta Gawarecka, Anna
17 Przestrzeń miejska i przełom. "Czytadło" Tadeusza Konwickiego i "Aż do trzewi" Christy Wolf Kledzik, Emilia

PolskiEnglish