Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start
„Porównania” nr 4


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor
1 Zarys metody pragmatycznej w badaniach porównawczych Wiśniewska, Lidia
2 Ukraińskie kino lat 90. XX wieku w poszukiwaniu tożsamości narodowej Matusiak, Agnieszka
3 Rumuńska melancholia - refleksja o kinie rumuńskim po roku 1989 Kulig, Agnieszka
4 Rosyjska tożsamość narodowa wobec modernizacji literatury Nakoneczny, Tomasz
5 Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński Gundurowa, Tamara
6 Rekonstrukcje i dekstrukcje historii w polskim kinie po 1989 Dabert, Dobrochna
7 Przestrzeń miejska i przełom. "Czytadło" Tadeusza Konwickiego i "Aż do trzewi" Christy Wolf Kledzik, Emilia
8 Polska komedia filmowa po 1989 roku wobec wielkich mitów i grzechów przeszłości Talarczyk-Gubała, Monika
9 O przezwyciężaniu socjalistycznej przeszłości NRD oraz "przełomu" w filmie niemieckim Trepte, Hans-Christian
10 O nowym historycznoliterackim paradygmacie, historii, kanonie i badaczach literatury Janoušek, Pavel
11 Metaporównanie. Komparatystyka jako system zwrotny Wolski, Paweł
12 Metafora transcendentalna jako zgłębienie rzeczywistości Kuzmina, Irina
13 Kulturoznawstwo porównawcze Stevena Tötösy'ego w kontekście środkowoeuropejskim Lisiak, Agata
14 Komparatystyka na rozdrożu? Kuziak, Michał
15 Dwa spojrzenia wstecz. Komunizm w rumuńskiej refleksji filmowej Bartnicka, Iwona
16 Czeska i słowacka tradycja międzyliterackości w kontekście współczesnej komparatystyki (założenia i źródła ideowe chrestomatii "Koncepcja międzyliterackości w literaturoznawstwie porównawczym") Zelenka, Miloš
17 Danieli Hodrovej mit i poetyka miasta Gawarecka, Anna
 

PolskiEnglish