Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Call for papers

Call for papers

Email Drukuj PDF

wychodzące w Poznaniu przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM czasopismo „Porównania” (70 punktów na liście MNiSW) – podejmujące zagadnienia z zakresu komparatystyki literackiej oraz studiów interdyscyplinarnych – planuje w 2021 roku (nr 1) wydać zeszyt monograficzny poświęcony zjawiskom przekładu intersemiotycznego w dwudziestowiecznej poezji Europy Środkowej.

W numerze zatytułowanym Europa Środkowa a przekład intersemiotyczny pragniemy zapytać, czy strategie konwersacyjne zawiązywane przez poetów w XX wieku między słowem a sztukami plastycznymi (obrazem, rzeźbą, architekturą, komiksem, nowymi mediami), a także między literaturą a muzyką, pozwalają opisać jakości specyficzne dla Europy Środowej – przestrzeni rozumianej nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim kulturowo, jako pewien rodzaj doświadczenia historycznego i egzystencjalnego.

Interesuje nas związek tych odmiennych tematologicznie i funkcjonalnie strategii konwersacyjnych z przemianami życia społeczno-politycznego środkowoeuropejskich narodów i społeczeństw, dokonującymi się po I i po II wojnie światowej. Interesuje nas także napięcie, które znaczy w tym względzie postawy i wybory poetów tworzących w kraju i na emigracji.

Czy możliwe jest nakreślenie mapy różnorakich intersemiotycznych relacji, której współrzędne określałaby z jednej strony szeroko rozumiana kategoria przekładu intersemiotycznego, z drugiej zaś, przemiany kulturowe, społeczne, polityczne, jakim podlegały i które współtworzyły narody i społeczeństwa Europy Środkowej? Czy zmienność interesujących nas intersemiotycznych zjawisk i teorii potwierdza siłę historycznych i estetycznych cezur, jakie zwykliśmy uznawać za oczywiste? Czy konwersacje intersemiotyczne obecne w poezji środkowoeuropejskiej pozwalają doprecyzować opis izmów, jakie wykształciła sztuka i literatura XX wieku w interesującym nasz regionie Europy? Nade wszystko, czy rozpoznania czynione na tym obszarze pozwalają lepiej zdefiniować Europę Środkową jako wspólnotę narodów żyjącej w cieniu imperium? W jakiej mierze tematologiczne, poetologiczne wybory poetów odwołujących się w swej twórczości do innych sztuk potwierdzają lub uchylają odrębność Europy Środkowej postrzeganej na tle tradycji europejskiej i światowej?

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów szczegółowych studiów wraz z krótkim abstraktem do 30 kwietnia 2020 roku. Na teksty czekać będziemy do 15 września 2020 roku. Przewidujemy możliwość publikacji artykułów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Informacje o sposobie przygotowaniu tekstu do druku znajdują się pod adresem www.porownania.amu.edu.plZgłoszenia prosimy nadsyłać na jeden z poniższych adresów:

dr Emilia Kledzik (redaktor naczelna „Porównań): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

prof. dr hab. Agata Stankowska (redaktor tomu tematycznego): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dr hab. Katarzyna Szewczyk-Haake (redaktor tomu tematycznego): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

PolskiEnglish