Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Call for papers

Call for papers

Email Drukuj PDF

Redakcja półrocznika „Porównania”

zaprasza do nadsyłania tekstów do numeru 2(23)/2018  pt.

Mitologie artystyczne w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej

Zakończenie drugiej wojny światowej zasadniczo zmieniło charakter życia literackiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a pisarzy sprowokowało do rewizji przyjmowanych wcześniej postaw i mitologii artystycznych. Nowa rzeczywistość zmusiła ludzi pióra do wpisania się w różnorodne pisarskie i artystyczne strategie, które w różnych wariantach można obserwować również w czasach późniejszych, także współcześnie.  Mit pisarza/pisarki i szerzej: artysty/artystki przyjmował kształt postromantycznej koncepcji lidera-wieszcza, realizował się poprzez etos inteligencki i inne modele powinnościowe, lansował outsideryzm, a ostatecznie zderzył się z postransformacyjnym poczuciem dewaluacji, ale i radości z powodu odkrycia nowych pisarskich ról w obliczu boomu kultury masowej. Europa Środkowa i Wschodnia to obszar, w  którym w II połowie XX wieku i w pierwszych latach nowego stulecia przemiany mitu artystycznego przebiegają ze szczególną dynamiką i owocują interesującymi przypadkami pisarskich autokreacji. Jest to także jeden z ważniejszych tematów lokalnej literatury (np. Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski, Milan Kundera, Dominik Tatarka, Sandor Márai, Wieniedikt Jerofiejew, Wasyl Stus)  przedmiot licznych sporów i kopalnia anegdot z życia literackiego.  Obecnie w kreowaniu mitologii artystycznej (a zarazem w promocji samej literatury) ogromną rolę odgrywają media społecznościowe.

Interesującą nas problematykę można wpisać w następujące kwestie:

1. Etos inteligencki versus model artysty/artystki wywodzący się z dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych cyganerii.

2.Modele społecznikowskie, opozycyjne, dysydenckie, emigracyjne wobec modelu

pisarza/pisarki-artysty/artystki skupionego/-nej na problemach warsztatowych.

3. Posttranformacyjne zmiany pisarskich paradygmatów, a w szczególności: wpływ wolnego rynku na miejsce pisarza/pisarki w społeczeństwie, nowe lokalne i zapożyczone mity artystyczne, kształtowanie wizerunków pisarzy/pisarek w nowych mediach.

4. Skandal, bluźnierstwo, prowokacja, penalizacja, celebrytyzm i inne (nie)nowe sposoby

(de)mityzowania postaci i dorobku pisarza/pisarki.

5. Współcześni „twórcy/twórczynie przeklęci/-te”, pośmiertne powroty, nagłe upadki mitu.


Numer ukaże się na początku 2019 roku. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia, a całe teksty

do 30 września 2018 roku, pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Objętość artykułów nie powinna przekraczać

15 stron maszynopisu znormalizowanego. Informacje na temat przygotowania tekstów do druku

znajdują się na stronie www.porownania.amu.edu.pl.

„Porównania” są komparatystycznym półrocznikiem, poświęconym problematyce literaturoznawczej i kulturoznawczej w Europie Środkowo-Wschodniej. O renomie pisma zaświadcza jego indeksacja w bazach czasopism (SCOPUS, ERIH+, Index Copernicus) oraz punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (14). 

PolskiEnglish