Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

"PORÓWNANIA"
Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

Czasopismo "Porównania" ukazuje się od roku 2004 jako rocznik, a od roku 2011 jako półrocznik. Publikuje oryginalne prace oraz przekłady zawierające rezultaty badań porównawczych w zakresie literaturoznawstwa, teorii i historii kultury, teorii nauki, antropologii, badań nad sztuką, kinem, teatrem, muzyką, a także prace porównawcze w zakresie historii, studiów postkolonialnych, gender, pedagogiki, prawa, nowoczesnych mediów oraz związków pomiędzy humanistyką a dziedzinami przyrodoznawczymi. W "Porównaniach" ukazują się również studia polemiczne, recenzje, przeglądy prac o charakterze porównawczym oraz listy książek nadesłanych.

 Czasopismo oferuje bezpłatny dostęp do pełnych treści recenzowanych publikacji
naukowych w publicznym Internecie bez barier prawnych i technicznych, zgodnie
z założeniami programowymi tzw Deklaracji Budapeszteńskiej
(https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/polish).Modernizacja strony www połączona z jej dostosowaniem do odczytu na urządzeniach mobilnych oraz konwersja bazy danych na pliki .epub i .mobi - typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu przez sieć Internetu.

Sporządzenie recenzji 15 tekstów przez recenzentów zagranicznych dla 4 numerów czasopisma w latach 2016-2017 - typ zadania: udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji.

Przygotowanie i opracowanie redakcyjne, przetłumaczenie na jęzzyk angielski 20 tekstów opublikowanych już na łamach czasopisma "Porównania" w języku polskim - typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.


Finansowane w ramach umowy 501/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

PolskiEnglish