Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Anglojęzyczne archiwum „Porównań”

Anglojęzyczne archiwum "Porównań" gromadzi wybrane teksty, prostate opublikowane w minionych latach na łamach naszego czasopisma, które dzięki grantowi numer 31H  11 0089 80, przyznanemu w roku 2011 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zostają udostępnione  szerszej publiczności w języku angielskim.  Kolekcja przełożonych piętnastu artykułów ma ukazywać nie tylko wybitne osiągnięcia w zakresie badań porównawczych i humanistycznych w Polsce, ale także przedstawić najważniejsze kierunki rozwoju "Porównań" i poszukiwań intelektualnych zespołu redakcyjnego. "Porównania" powstały w roku 2004 Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Bakuły, jako czasopismo studyjne, przeznaczone głównie dla młodych humanistów, którzy mogli tam doskonalić swoje umiejętności naukowe, pisarskie i redaktorskie.  W kręgu zainteresowań znalazła się przede wszystkim literatura porównawcza, translatologia, teoria literatury, cultural studies. Z czasem do tych tematów dołączyło zainteresowanie studiami postkolonialnymi, badaniami nad Europą Środkowo-Wschodnią oraz geopoetyką. Pojawiły się dwa numery monograficzne (5 i 6) prezentujące stan polskich badań nad postkolonializmem, dwa numery odnoszące się do badań historiograficznych (7 i 8), numery poświęcone kulturze i literaturze Europy Środkowej (9), numer poświęcony twórczości Czesława Miłosza (10). Stałym motywem, łączącym wymienione tematy, jest refleksja nad teorią i praktyka badań porównawczych oraz interdyscyplinarnych. Od roku 2007 "Porównania" znalazły się w kręgu czasopism zajmujących wysokie miejsce w oficjalnych rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W kolekcji przedstawionych tekstów Czytelnik znajdzie prace poświęcone teorii badań porównawczych (Bogusław Bakuła, Michał Kuziak, Lidia Wiśniewska, Paweł Wolski), zjawiskom postkolonialnym (Emilia Kledzik, Dorota Kołodziejczk, Dariusz Skórczewski) i posttotalitarnym ( Magdalena Koch, Agnieszka Matusiak) w Europie Wschodniej, Środkowej oraz na Bałkanach, prace odnoszące się do historiografii (Michał Kierzkowski), pamięci (Urszula Górska), kina (Dobrochna Dabert) i architektury w Europie Środkowej (Hanna Grzeszczuk-Brendel), kanonów kultury w Europie Środkowo-Wschodniej (Bogusław Bakuła) oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym na przykładzie hipertekstów w Sieci (Mariusz Pisarski). Jest oczywiste, że przedstawiona kolekcja nie wyczerpuje zasobu interesujących prac opublikowanych w czasopiśmie. Zasób ten będziemy konsekwentnie poszerzać, włączając do niego starsze, już wydrukowane, prace, jak również te, które ukażą się w przyszłości. "Archiwum "Porównań"" jest więc zbiorem otwartym, w którym komparatysta, badacz literatury, humanista, znajdzie wiele okazji do pożytecznej lektury.

Autorzy publikowani w "Archiwum "Porównań"" należą w większości do średniej i młodszej generacji badaczy polskich, a wywodzą się z różnych ośrodków akademickich. Ich prace dotyczą ważnych i szeroko dyskutowanych w Polsce zagadnień, takich jak stan postkolonialnej świadomości i kultury, poznawcze i etyczne problemy badań porównawczych, historiografii, pamięci, postkomunizmu. Archiwum "Porównań" jest więc próbą prezentacji pewnego odcinka polskich badań humanistycznych, które rozwijają się w szybkim tempie, nawiązując do najnowszych tendencji w humanistyce europejskiej i światowej.

Redakcja ma nadzieję, że "Archiwum "Porównań"" będzie stale się powiększać, włączając tym samym polskie badania porównawcze w szerszy obieg wymiany informacji i komunikacji międzynarodowej.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (1.Bogusław Bakula.pdf)1.Bogusław Bakula.pdfTOWARDS INTEGRAL COMPARATIVE STUDIES272 Kb
Download this file (2.Lidia Wiśniewska.pdf)2.Lidia Wiśniewska.pdfAN OUTLINE OF MYTHICAL AND PARADIGMATIC METHOD IN COMPARATIVE STUDIES305 Kb
Download this file (3.Michał Kuziak.pdf)3.Michał Kuziak.pdfCOMPARATIVE STUDIES AT THE CROSSROADS278 Kb
Download this file (4.Paweł Wolski.pdf)4.Paweł Wolski.pdfMETACOMPARISON. COMPARATIVE STUDIES AS A SELF-FEEDBACK SYSTEM513 Kb
Download this file (5.Dorota Kolodziejczyk.pdf)5.Dorota Kolodziejczyk.pdfCOMPARATIVE LITERATURE AND POSTCOLONIAL STUDIES – A NEW OPENING FOR COMPARATIVISM496 Kb
Download this file (6.Dobrochna Dabert.pdf)6.Dobrochna Dabert.pdf IS IT WORTH WRITING THE HISTORY OF CINEMA IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE?321 Kb
Download this file (7.Michał Kierzkowski.pdf)7.Michał Kierzkowski.pdfWHAT SORT OF HISTORY DOES CENTRAL AND EASTERN EUROPE NEED? THE CHANCES OF ORAL HISTORY359 Kb
Download this file (8.Urszula Górska.pdf)8.Urszula Górska.pdfCENTRAL EUROPE AS AN ARTISTIC CATEGORY: A NEUROSIS AND SENSITIVITY282 Kb
Download this file (9.Dariusz Skórczewski.pdf)9.Dariusz Skórczewski.pdfTHE COLONIZED POLAND, THE ORIENTALIZED POLAND. POSTCOLONIAL THEORY FACING “THE OTHER EUROPE”272 Kb
Download this file (10.Magdalena Koch.pdf)10.Magdalena Koch.pdfWE AND THEY – THE OUR AND THE OTHER. THE BALKANS OF THE 20TH CENTURY FROM A COLONIAL AND POST-COLONIAL PERSPECTIVE385 Kb
Download this file (11.Agnieszka Matusiak.pdf)11.Agnieszka Matusiak.pdfTHE UKRAINIAN PRODUCTION NOVEL AS A PRODUCT OF SOCIALIST REALIST MASS CULTURE. A POST-MODERN PERSPECTIVE494 Kb
Download this file (12.Emilia Kledzik.pdf)12.Emilia Kledzik.pdfTHE QUESTION OF THE PROVINCE IN POLISH AND EAST GERMAN LITERATURE AND LITERARY STUDIES AFTER 1989304 Kb
Download this file (13.Bogusław Bakula.pdf)13.Bogusław Bakula.pdfCANON, ANTI-CANON AND POST-CANON IN THE DISCOURSE ON IDENTITY OF CULTURES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (1991-2011)498 Kb
Download this file (14.Mariusz Pisarski.pdf)14.Mariusz Pisarski.pdfHYPERTEXT AND INTERTEXTUALITY. AFFINITIES AND DIVERGENCES455 Kb
Download this file (15.Hanna Grzeszczuk-Brendel.pdf)15.Hanna Grzeszczuk-Brendel.pdfGLASS HOUSES VS. GLASS ARCHITECTURE321 Kb
 

PolskiEnglish