Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Archiwum "Porównania", nr 10/2012 „Bycie Żydem” jako sytuacja uniwersalna. Żydowska „faculté maîtresse” Victora Klemperera

„Bycie Żydem” jako sytuacja uniwersalna. Żydowska „faculté maîtresse” Victora Klemperera

Filozoficzna refleksja przenikająca dziennikową twórczość Victora Klemperera koncentruje się wokół zagadnienia żydowskiej faculté maîtresse, and która także dla Á. Heller, M. Blanchota, G. Scholema i E. Jab?s?a ? myślicieli rozważających wydarzenie Shoah i żydowską kondycję duchową wobec Zagłady ? staje sięjednym z najważniejszych tematów ich pisarstwa. Imre Kertész uzupełnia prace V. Klemperera, formułując koncepcję ?bycia Żydem? rozumianej jako sytuacja uniwersalna, właściwa istnieniu poddanemu negatywnemu żywiołowi totalitarnych dyktatur. Myślenie o ?kondycji żydowskiej?, jako ?metaforze egzystencji? ma związek z różnymi sposobami myślenia o samym sobie. Według K. i K. kondycja żydowska oznacza ?bycie zanegowanym? w najwyższym stopniu, a także bezdomność, tożsamość pisarską i postrzeganie Pisma jako symbolicznego, ustrukturyzowanego systemu formującego wszystkie sfery życia twórcy.

 

PolskiEnglish